نخستین نمایشگاه هنرهای نایاب اسلامی در موزه انگلیس

نخستین نمایشگاه هنرهای نایاب اسلامی در موزه «اشمولین» در آکسفورد انگلیس با نمایش آثاری از کشورهای مراکش و چین برگزار شد.