مرکز جامع خدمات سلامت در نهاوند راه‌اندازی می‌شود

نهاوند - مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند گفت: به منظور افزایش خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان شهر فیروزان و روستاهای همجوار، مرکز جامع خدمات سلامت در شهر فیروزان ساخته می‌شود.

سرویس خبری