چین | افزایش شمار تخت‌های بیمارستانی و کارکنان پزشکی

همشهری آنلاین: چین قصد دارد ۸۹۰۰۰ تخت بیمارستانی جدید ایجاد کند و ۱۴۰۰۰۰ ماما و پرستار جدید را آموزش دهد تا بتواند از پس تنگناهای نظام مراقبت بهداشتی‌اش برآید که تا حدی ناشی از تجدیدنظر در «سیاست تک‌فرزندی» است.