شرط خدمت به نظام و انقلاب داشتن سواد است

قم - دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه خطاب به طلاب گفت: امروز سواد شرط لازم برای خدمت به نظام و انقلاب و از سواد مهم‌تر مسئله مهذب بودن است.