مدیر پشت میز نشین نمی خواهیم/ بسیجی و جهادی کارکنیم

قزوین- استاندار قزوین گفت: شرایط کشور به گونه ای است که باید با کار شبانه روزی و مدیریت جهادی و بسیجی به فکر حل مشکلات مردم باشیم و در استان مدیر پشت میز نشین نمی خواهیم.