۶۰۰ هزار روستایی و عشایر در کرمانشاه تحت پوشش بیمه سلامت هستند

کرمانشاه- سرپرست بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی و عشایری استان کرمانشاه تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.