فرود اضطراری هواپیمای تهران - کرمان در مهرآباد

کرمان – هواپیمای شب گذشته تهران – کرمان به دلیل نقص فنی یکی از موتورها مجبور به بازگشت به تهران و فرود اضطراری در مهرآباد شد.