اعزام تیم پزشکی و دندانپزشکی به منطقه محروم «سرتنگ برزه» الیگودرز

خرم آباد - مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: تیم‌ پزشکی و دندانپزشکی بسیج جامعه پزشکی لرستان به منطقه محروم و سخت گذر «سرتنگ برزه» الیگودرز اعزام شد.