کسب عنوان برتر مازندران در کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

ساری - مازندران در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران و چهاردهمین جشنواره روابط عمومی برتر ایران، عنوان روابط عمومی برتر را کسب کرد.