خرید توافقی کشمش در ملایر به ۱۰ هزار تن رسید

همدان - مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان از خرید توافقی ۱۰ هزار تن کشمش در ملایر خبر داد.