اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی جشنواره خشت اول اعلام شد

کرمان – هیئت داوران جشنواره «خشت اول» اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی این جشنواره در دو بخش عکس و پوستر را اعلام کرد.