پیگیری ثبت 12 اثر دفاع مقدس در خرمشهر

مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر:پیگیری و شناسایی و ثبت اثار به جا مانده از دوران دفاع مقدس به عنوان جاذبه های گردشگری