عکس: مهدی پاکدل هم وارد دنیای مدلینگ شد!

سرویس خبری، عکس: مهدی پاکدل هم وارد دنیای مدلینگ شد!