خاطره ای از اخرین سفر حج مرحوم ایت الله رفسنجانی

ایا بی سعادتی و حیف نیست که انسان تا اینجا بیاید و از چشمه فاطمه زهرا(س)سیراب نشود.

سرویس خبری