حماس میانجیگری درباره نظامیان اسیر صهیونیست را تکذیب کرد

یکی از رهبران حماس گفت: اخباری که درباره مداخله دولت قطر در زمینه میانجیگیری بین حماس و رژیم صهیونیستی برای آزادی نظامیان این رژیم منتشر شده است، صحت ندارد.

سرویس خبری