تذکر برانکو به شاگردانش

تمرین امروز تیم پرسپولیس در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد.

سرویس خبری