گزینه مورد حمایت جبهه مردمی ممکن است عضو هر جناح یا فراجناحی باشد

عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: گزینه نهایی جبهه مردمی ممکن است عضو هر جناح خاص سیاسی باشد.