احتمال کنار گذاشتن فالکائو از تیم فوتسال برزیل

با تغییرات ایجاد شده در تیم ملی فوتسال برزیل به نظر می رسد «فالکائو» اسطوره فوتسال دنیا از این تیم کنار گذاشته شود.

سرویس خبری