استخدام شرکت شاخص برق ایریک

شرکت شاخص برق ایریک در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در دفتر تهران استخدام نماید. ... نوشته استخدام شرکت شاخص برق ایریک اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.