مردم حامی تفکر میانه‌روی در سیاست داخلی و خارجی هستند

یکی از دیپلمات‌های با سابقه پیشین کشورمان گفت: هاشمی رفسنجانی مرد صلح و همکاری در روابط خارجی و توسعه و سازندگی در ایران بود.