دولت مکلف به احیای بافت های فرسوده شهری شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف ساختند تسهیلات برای احیای حداقل ۱۰ درصد از بافت های فرسوده شهری را اعطا کند.

سرویس خبری