۲ ایرباس‌قرارداد‌ایران‌ایربازخریدیک‌سفارش‌لغوشده‌است

مدیرعامل شرکت ایرباس گفت: از ۱۰۰ فروند هواپیمای خریداری شده ایران، ٩٨ فروند سفارش جدید و ٢ فروند بازخرید از یک سفارش لغو شده‌ شرکت هواپیمایی دیگری است.