استخدام خیاط ماهر یا نیمه ماهر و همکار ساده در زنجان

به یک خیاط ماهر یا نیمه ماهر و یک همکار ساده خانم جهت همکاری در تولیدی در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام خیاط ماهر یا نیمه ماهر و همکار ساده در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.