باز شدن پای سامسونگ به فساد مالی کره‌جنوبی

شرکت سامسونگ احتمالاً با دوست نزدیک رئیس‌جمهور کره‌جنوبی ارتباطاتی داشته است....

سرویس خبری