بایدن:دیپلماسی درحل موضوع هسته‌ای ایران کارساز بود

معاون رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد در توافق هسته‌ای ایران، دیپلماسی نقش اصلی را ایفا کرد....

سرویس خبری