باید و نباید سینمای دینی از نظر یک بازیگر معروف

بازیگر و مدرس حوزه سینما گفت: تاکید دارم سینمای دینی باید در سطح مطلوب ارائه آثار داشته باشد و در واقع یک سینمای کیفی و جذاب باشد.

سرویس خبری