زد و خورد در مجلس ترکیه +ویدیو

نمایندگان حزب حاکم ترکیه و مخالفان دولت در جلسه روز چهارشنبه مجلس این کشوربا هم به زد و خورد پرداختند....

سرویس خبری