کوشیلنی: گل عقربی ژیرو شانسی بود

لورن کوشیلنی، مدافع آرسنال، معتقد است گل عقربی الیویه ژیرو به کریستال پالاس، شانسی به ثمر رسید.

سرویس خبری