بازگشت خسرو حیدری به ترکیب اصلی با بازوبند کاپیتانی استقلال

ملی پوش با تجربه تیم استقلال بعد از چند هفته بار دیگر به ترکیب اصلی استقلال باز می‌گردد.

سرویس خبری