تدبیر منصوریان برای استقلال متفاوت از یک بازیکن جوان

احتمال استفاده منصوریان از مدافع 19 ساله استقلال در پشت مهاجم چپ برابر نفت بسیار زیاد است.

سرویس خبری