مشاور وزیر کشور در امور مجلس معرفی شد

وزیر کشور در حکمی «عباس قائد رحمت» را به عنوان مشاور وزیر در امور مجلس منصوب کرد.

سرویس خبری