توخل: عجله ای برای تمدید قرارداد ندارم

توماس توخل، سرمربی بروسیا دورتموند، تاکید کرد تا پایان فصل، مذاکرات برای تمدید قراردادش با این باشگاه را آغاز نخواهد کرد.

سرویس خبری