واگذاری زمین به یکی از دوستان رئیس شورای شهر اردبیل تکذیب نمی‌شود

اردبیل – عضو شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص اظهارات اخیر خود مبنی بر واگذاری زمین از سوی رئیس شورای شهر اردبیل به یکی از دوستانش گفت: بنده ضرورتی برای تکذیب این اظهارات نمی‌بینم.