۳ مرز جدید در استان ایلام تعریف شده است

ایلام-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: ۳ مرز جدید در استان ایلام تعریف شده است.