تبدیل ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان ایلام به آبی

ایلام-استاندار ایلام از تبدیل ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان ایلام به آبی خبر داد.