سالم ماندن سرنشین خودروی سقوط کرده در رودخانه بهمنشیر

آبادان – مدیرعامل سازمان آتش نشانی آبادان گفت: سرنشین خودروی وانتی که به درون رودخانه بهمنشیر سقوط کرده بود از مهلکه جان سالم به در برد.