به جا مانده از مراسم ختم کاپیتان فقید پرسپولیس/ دایی،کریمی، بازهم‌همان شاید‌وقتی دیگر(عکس)

دو اسطوره پرسپولیسی ها در مراسم ختم مرحوم سیدعلیخانی نیز با وجود حضور در یک مکان با یکدیگر روبرو نشدند تا کماکان به همان فرمول دوری و شاید دوستی ادامه دهند.

سرویس خبری