معاون نخست‌وزیر ترکمنستان با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار کرد

معاون نخست‌وزیر ترکمنستان با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد.

سرویس خبری