اجرای ۱۶ طرح بزرگ دستاورد دولت سازندگی در استان سمنان است

سمنان - استاندار سمنان با بیان اینکه دستاوردهای دولت هاشمی رفسجانی در استان بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت: ۱۶ طرح بزرگ دستاورد دولت سازندگی در سمنان است.