استخدام برنامه نویس++C و طراح برنامه نویس میکرو در شیراز

یک شرکت صنعتی معتبر از بین مقاضیان واجد شرایط در رشته های زیر به صورت تمام وقت ،در شیراز پس ... نوشته استخدام برنامه نویس++C و طراح برنامه نویس میکرو در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.