پرسپولیس سراغ یک گزینه جدید برای خط دفاعی رفت

یک مدافع عراقی مدنظر مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار گرفته و این احتمال وجود دارد که این بازیکن 25 ساله به پرسپولیس بپیوندد.

سرویس خبری