استخدام مدیر کیفی رشته(مهندسی پلیمر،شیمی)درآزمایشگاه آریانام

آزمایشگاه آریانام(آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در حوزه صنایع شیمیایی، پلیمری، ساختمانی، بسته بندی، مهندسی پزشکی)واقع در تهران میدان توحید ... نوشته استخدام مدیر کیفی رشته(مهندسی پلیمر،شیمی)درآزمایشگاه آریانام اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

سرویس خبری