بازیکن استقلال: پول ندارم بروم آرایشگاه!

مدافع برزیلی استقلال از فرصت استفاده کرد و اعتراض خود را نسبت به عقب افتادن پرداخت‌ها به گوش اطرافیان تیم رساند.

سرویس خبری