«روحانی» مشعل را بدست گیرد/ باید دید «حسن خمینی» نقش را چگونه بازی ‌می‌کند

سرویس خبری، «روحانی» مشعل را بدست گیرد/ باید دید «حسن خمینی» نقش را چگونه بازی ‌می‌کند