زمان و مکان تشییع پیکر دکتر شریعتمداری اعلام شد

سرویس خبری، زمان و مکان تشییع پیکر دکتر شریعتمداری اعلام شد