فیلم / لحظه انفجار بمب کنارجاده ای و هلاکت تروریست ها در سوریه