تعلیق دوومیدانی‌کاران روسیه تمدید شد

فدراسیون جهانی دوومیدانی، تعلیق ورزشکاران روسیه را تمدید کرد.

سرویس خبری