یازدهمین سالکوچ منوچهر آتشی در بوشهر

آئین بزرگداشت شاعر فقید معاصر و بلند آوازه زنده یاد منوچهرآتشی با حضورخانواده این شاعر، هنرمندان، شاعران و اقشار مختلف مردم استان در محل آرامگاه وی در بوشهر برگزار شد.