فرونشست زمین در خیابان ولیعصر/ ترافیک نیمه‌سنگین در محدوده