3 وزیر دولت یازدهم هفته آینده در صحن علنی حاضر می‌شوند

طبق دستور کار مجلس، 3 وزیر دولت یازدهم برای پاسخگویی به سؤالات چند نماینده هفته آینده به بهارستان می‌آیند.